Přihláška on-line

PŘIHLÁŠKA
DOBIÁŠ CUP - ROŽNOV 2019

Přihlášky budou zpracovány v došlém pořadí a pořadatel si vyhrazuje právo výběru, v případě naplnění kapacity turnaje.

Přihláška je platná pouze při vyplnění všech polí (mimo pole jiné přání)

Zaškrtněte kategorii:
 Mladší žáci (6- 8.12.19) Starší žáci (29.11.- 1.12.19)

Název klubu

Adresa klubu

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno

(vyplňte pouze číslo, nepoužívejte "+" před číslem)

Telefon

E-mail

INFORMACE O DRUŽSTVU

Příjezd - den, hodina

Počet dětí

Počet dospělých

UBYTOVÁNÍ (zašrktni):
 Od pátku (dvě noci) Od soboty (jedna noc) Bez ubytování

STRAVA (v případě, že danou stravu nepožadujete, vyplňte v políčku 0)

Pátek večeře - počet osob:

Sobota snídaně - počet osob:

Sobota oběd - počet osob:

Sobota večeře - počet osob:

Neděle snídaně - počet osob:

Neděle oběd - počet osob:

Týden před turnajem a v době konání turnaje je možno stornovat stravu pouze 2 osob z nahlášeného počtu. Za každou další osobu bude pořadatel účtovat 50 % ceny.

Váš Variabilní symbol
pro kluby z ČR povinný údaj:
mladší žáci "11 + evidenční číslo klubu (např. 11514)"
starší žáci "22 + evidenční číslo klubu (např. 22514)"
zahraniční družstva si zvolí svůj variabilní symbol

Jiné přání (nepovinné)

Vyplnil

Datum

Kopie přihlášky Vám bude zaslána e-mail uvedený u kontaktní osoby - zkontrolujte si SPAMY.